กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
โครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง
วันที่ 24 พฤศจิกายน 63
แชร์ |

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 2 ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายในพื้นที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยการขึ้นบินสำรวจ พื้นที่รับน้ำที่ได้รับความเสียหาย ก่อนลงพื้นที่ยังหมู่บ้านประสบเหตุ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเยี่ยมเยียนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน โดยได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ข้าวกล่อง น้ำดื่ม ในการดำรงชีพขั้นต้น ก่อนสั่งการให้หน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน โดยการนำรถครัวสนามเข้าพื้นที่จัดทำอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยด่วน แล้วยังประสานแพทย์สนามจากหน่วยเสนารักษ์ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ 42 เข้าดูแลสุขภาพชาวบ้าน และทำการรักษาหากมีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน อีกด้วย #ข่าวกอรมนISOCNews

Top