กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ส่งเสริมให้ประชาชน ปลูกผักสวนครัว และแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ผักในชุมชน
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
แชร์ |

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 นำกำลังพล พร้อมยุทโธปกรณ์จากกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จัดสร้างทางเบี่ยงอำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกภายใน หมู่ 2 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังจากเส้นทางหลักสะพานทางเข้าหมู่บ้านได้รับความเสียหาย จากน้ำป่าไหลหลาก โดยทหารช่าง กองทัพภาคที่ 4 ได้เข้าความช่วยเหลือซ่อมแซม จำนวน 4 จุด ขณะนี้เสร็จไปแล้ว 2 จุด ที่เหลือกำลังดำเนินการอย่างเร่งด่วนสำหรับ สะพานคลองกัน 1 ที่ทรุดลงเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหารกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างสะพานแบริ่ง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับกรมทางหลวงชนบท คาดแล้วเสร็จภายใน 2-3 วัน #isocnews #ข่าวกอรมนISOCNews #กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร #กอ.รมน./ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

Top