กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กอ.รมน. จัดกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ” ปล่อยขบวนบิ๊กไบค์ไทยใจรักษ์แผ่นดินมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรี เพื่อเรียนรู้วิถีไทยเดิม  เมื่อ 2 เม.ย.65 ที่ กอ.รมน. (สวนรื่นฤดี)  พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ” ซึ่ง กอ.รมน. ได้นำเครือข่ายมวลชน กอ.รมน. “ชมรมบิ๊กไบค์ไทย ใจรักษ์แผ่นดิน” พร้อมชมรมบิ๊กไบค์ทั่วประเทศ ร่วมกันศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ จ.กาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมในพื้นที่ประกอบด้วย การส่งเสริมช้างไทยในวิกฤต COVID -19 ณ ปางช้างไทรโยค โดยมวลชน กอ.รมน. และประชาชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างคนกับช้าง เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ช้างไทย และขยายผลบอกเล่าสู่สาธารณะ, พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพชนที่ร่วมรักษาปกป้องเอกราชและอธิปไตย, เยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ อดีตสมรภูมิการศึก และปิดท้ายด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ให้กับเด็กๆ ณ มูลนิธิธรรมานุรักษ์และประชาชนชุมชนใกล้เคียง 

                                   

                    

กอ.รมน. จัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2565 ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. 
                 วันที่ 4 มี.ค. 65 เวลา 0900 กอ.รมน. จัดงานวันไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2565 โดยมี พล.อ. สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสธ.ทบ./เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมความเสียสละและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติของ ทสปช. การจัดงานประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ให้กับ ทสปช.ที่ล่วงลับไปแล้ว และการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติ ตลอดจนผลงานของ ทสปช. จากอดีตถึงปัจจุบัน สำหรับการจัดงานดังกล่าว เป็นการรวมพลังสมาชิก ทสปช. สร้างความรัก ความสามัคคีและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยและชาติไทย ที่จะต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและความสงบเรียบร้อยในสังคม             

                 

                                               

พคบ.11 มอบข้าวสาร สนับสนุนกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ” จ.กาญจนบุรี
               เมื่อวันพุธที่ 30 มี.ค.65 พล.ท. ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน.เป็นผู้แทน กอ.รมน. รับมอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม พร้อมน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน 20 แพ็ค จากผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 11 (พคบ.11 ) เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกิจกรรม “ตามรอยเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ” ณ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จ.กาญจนบุรี โดยจะมอบให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ. กาญจนบุรี

                 

กอ.รมน. ร่วมกับ สมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน (ประเทศไทย), โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง และสำนักงานเขตบางกะปิ ร่วมกันจัดโครงการโรงทานครั้งที่ 14 ช่วยเหลือประชาชน
               เมื่อวันพุธที่ 23 มี.ค.65 พล.ท.ปัณณทัต กาญจนะวสิต ผอ.สมท.กอ.รมน. เป็นผู้แทน กอ.รมน. ร่วมกับ สมาคมไทยซิกข์รักษาความมั่นคงภายใน (ประเทศไทย), โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง และสำนักงานเขตบางกะปิ จัดกิจกรรม โรงทานครั้งที่ 14  โดยนำข้าวสาร น้ำมันถั่วเหลือง ปลากระป๋อง น้ำปลา ซอสฝาเขียว จำนวน 200 ชุด ไปมอบให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวน 200 ครอบครัว ในพื้นที่ชุมชนวัดบึงทองหลาง ซอยลาดพร้าว 101 เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ

                                                                       

กอ.รมน. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันจักรี พุทธศักราช 2565
         เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 65 กอ.รมน. โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กอ.รมน.
นำข้าราชการ พร้อมเครือข่ายมวลชน ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี) พุทธศักราช 2565 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นราชธานี ตลอดจนบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงปกครองบ้านเมือง ตลอดจนบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่อาณาประชาราษฎร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน 

                

                             
 

                           
 

                           

Top