กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
E–Service

E–Service

  • 1. ระบบรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนการทุจริต
  • 2. ประชาคมข่าว
  • 3. การรับสมัครพนักงานราชการออนไลน์
  • 4. โปรแกรมการบันทึกข้อมูลมวลชน
  • 5. การแจ้งเบาะแสความมั่นคง ผ่าน facebook fanpage 1374
Top