กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 มกราคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เมื่อ 041600 ม.ค.65  ภายใต้การนำของนายเสถียร เจริญเหรียญ ผวจ.ปข./ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.โดยพ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พร้อมด้วยพ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ พ.อ.หญิง อัจฉรี อ่อนแก้ว หน.ฝ่ายบริหารงานบุคคลฯและเจ้าหน้าที่กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.  ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ,  เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยเพื่อให้กำลังใจ  นางสาวสุลาวัน แซ่ลิ้ม ณ บ้านเลขที่143 หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย เสียหายหมดทั้งหลังพร้อมทรัพย์สินภายในบ้านและร่วมกัน มอบถุงยังชีพ,ไข่,บะหมี่สำเร็จรูป, เครื่องดื่ม,น้ำดื่ม, หน้ากากอนามัย ,เจลแอลกอฮอล์ ให้กับ พ.ท.ปรีชา รัตนกุล หน.ชุดช่างจิตอาสาฯ พร้อมชุดช่างก่อสร้าง จำนวน 5 นายจากหน่วยศูนย์การกำลังสำรอง(ศสร.) และได้ติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างบ้านหลังใหม่  มีการ ถมดิน ปรับพื้นและขุดคานวางคานเตรียมเท คอนกรีต คานตั้งเสา ติดตั้งโครงหลังคาโดยงบประมาณการจัดหาวัสดุจากหน่วยงานกาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และผู้บริจาค การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top