กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 14 ธันวาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.

 

 

เมื่อ 8 ธ.ค.64 เวลา 1000 พ.อ.ประคอง ปิ่นพาน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.จีระพัฒน์ อุทุมพันธ์ รอง หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคง ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ สอจ.ฉะเชิงเทรา สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา อ.แปลงยาว สภ.แปลงยาว และ อบต.หัวสำโรง ลงพื้นที่ตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของบริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด ม.11 ต.หัวสำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา มีผลการตรวจ ดังนี้

 

 

 

 

  1.มีฝุ่นฟุ้งกระจายตามกระแสลม เนื่องจากไม่มีหลังคาหรือวัสดุปิดคลุม

 

 

 

 

  2.ระบบบำบัดอากาศ มีขี้เถ้าบริเวณพื้น ท่อน้ำเสียจากระบบฯ มีร่องรอยการชำรุดและการรั่วไหล

 

 

 

 

  3.ภายในอาคารมีกลิ่นเหม็นไหม้ คล้ายไอสารเคมีบริเวณการอบสินแร่

 

 

 

 

คณะผู้ตรวจมีข้อแนะนำ

 

 

 

 

   -ให้ระมัดระวังการจัดเก็บกองขี้เถ้า และหามาตรการการตกหล่น กาฟุ้งกระจายของขี้เถ้า กองขี้เถ้าทั้งหมดต้องกำจัดอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และให้ตรวจสอบระบบบำบัดอากาศเสียให้มีประสิทธิภาพ และเปิดใช้งานระบบฯ ตลอดเวลาการทำงาน

 

 

 

 

   -ให้ตรวจสอบการวางท่อน้ำเสีย/ท่อต่างๆ ในระบบไม่ให้มีการรั่วไหล และควรวางท่อบนคอนกรีตและจัดทำคูคอนกรีตรอบบริเวณการวางท่อ เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของของเสียลงสู่ดิน

 

 

 

 

   ทั้งนี้ ได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเสีย 1 ตัวอย่าง ตะกอนขี้เถ้า 1 ตัวอย่าง และดิน 1 ตัวอย่าง

 

 

Top