กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

เมื่อ 3 ก.พ. 64 เวลา 1330 พ.อ.กิตติพงษ์ พุทธิมณี รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.อัครสิทธิ์ ปะกิระตา หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาการใช้อาคารบริเวณศูนย์ราชการจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมจอมสุรินทร์ ชั้น 2 ศาลากลาง จว.ส.ร. โดยมี นายนราธร  ศรประสิทธิ์ รอง ผวจ.ส.ร. เป็นประธาน มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมประมาณ 15 คน

Top