กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 17 พ.ย. 64, เวลา 1700 - 2000  กอ.รมน.จังหวัด.ก.พ. บูรณาการร่วมกับ จนท.กรมการปกครองจังหวัด, จนท.กรมการปกครองอำเภอเมือง,  จนท.อส.จังหวัด, จนท.อส.อำเภอเมือง, จนท.ตำรวจ และ ชรบ. ร่วมกันตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ยาเสพติดและการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ ต.อ่างทอง อ.เมืองกำแพงเพชร ผลการปฏิบัติ ตรวจพบผู้กระทำผิด จำนวน 4 ราย มีสารเสพติดในปัสสาวะ จึงประสาน ผญบ. มารับทราบความผิด พร้อมลงชื่อยินดีเข้ารับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ต่อไป

Top