กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 0900 น.อ.ฤทธิชัย  อิ่มใจ หน.ฝ่ายนโยบาย และแผน, ร.อ.หญิง ขิมภาสินี บุญรอด และส.ท.โชติทัศน์ เชยพันธุ์ เป็นผู้เเทน กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.บูรณาการประสาน มทบ.33 จัดชุดปฎิบัติการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และ เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเร่งรัดการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เชิงรุก กลุ่มเสี่ยงสูง และกลุ่มเเรงงานต่างด้าวในพื้นที่เฝ้าระวังสูง (Red Zone) จำนวน 14 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในห้วงตั้งเเต่วันที่ 12-14 พ.ย.64     

      โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผวจ.ชม. พร้อมด้วย สสจ.ชม., สคร.1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน

    การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top