กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 ตุลาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๔, ๐๙๓๐ นายภิรมย์ นิลทยา ผวจ.ยะลา/ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. พร้อมด้วย รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.), ปลัดจังหวัดยะลา/เลขาธิการ กอ.รมน.จังหวัด ย.ล. และนายอำเภอเมืองยะลา ลงพื้นที่ร่วมพบปะให้กำลังใจกับผู้นำศาสนาในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการประจำมัสยิด จำนวนกว่า ๔๐๐ คน เพื่อเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ เข็มที่ ๒ ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และเข็มที่ ๑ ซิโนแวค (Sinovac) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ ผู้นำศาสนา เป็นการเพิ่มจำนวนผู้เข้าถึงวัคซีนในพื้นที่จังหวัดยะลาให้มากที่สุด ร้อยละ ๗๐ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ หลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จว.ย.ล.

Top