กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๔, ๑๓๓๐ นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ อ.เบตง จว.ย.ล. เพื่อติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.) พร้อมด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ โดยตรวจติดตาม สถานที่ปรับปรุงภูมิทัศน์และที่พักริมทางเบตง สู่ ทะเลสาบ ป่าฮาลาบาลา(rest Area), ตรวจติดตามสถานที่ก่อสร้างจุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (Sky Walk) ต.อัยเยอร์เวง, มาตรการในการป้องกันโรคโควิด-๑๙, จุดตรวจ กม.๒๓, ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง, สถานที่กักกันตัวประเภท Local Quarantine และพบปะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ ณ โรงพยาบาลสนามอำเภอเบตง ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top