กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 18 ก.ย.64   พ.อ. ไมตรี    ชูปรีชา   รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.  (ท.)  ร่วมกับนายอำเภอพรานกระต่าย , นายกเทศมนตรีตำบลพรานกระต่าย , ปภ.จังหวัด ก.พ. และ จนท.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง   ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ  ในพื้นที่อำเภอพรานกระต่าย  จากการตรวจสอบพบว่า มวลน้ำจาก จว.ต.ก. ได้ไหลเข้าคลองแม่ระกา และเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

1. ตำบลพรานกระต่าย ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 10 , 11 

2. ตำบลถ้ำกระต่ายทอง ในพื้นที่หมู่ที่ 3 ,6 , 8 , 11

3. ตำบลห้วยยั้ง ในพื้นที่หมู่ที่ 1 , 2 , 4 , 5 ,6 , 7 , 8 , 9 

โดยได้หารือเรื่องการแก้ไขปัญหาและในขั้นต้น ปภ.จังหวัด ก.พ. ได้ประสาน ปภ.เขต ๘ เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเร่งการระบายน้ำ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป

Top