กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 13 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 10 ก.ย.64 เวลา 1330 กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับ ศรชล.จว.ฉ.ช. เเละสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ประสานการปฏิบัติกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก ในการป้องกัน ปราบปราม อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เเละการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.สองคลอง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

Top