กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กันยายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ร่วมตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของโรงงานรับซื้อยางพาราและประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ของ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัดมหาชน

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.64 พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้ ร.ต.หัสตะชัย เนตรวงษ์ หัวหน้าฝ่ายการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.,พร้อมด้วย จนท.มว.สห.ร.16 พัน.3 ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรม,อุตสาหกรรม จว.ย.ส., จนท.สาธารณสุข จว.ย.ส., อำเภอเมืองยโสธร, เทศบาลตำบลเดิด, ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมตรวจสอบสาเหตุที่ทำให้เกิดผลกระทบจากกลิ่นเหม็นของโรงงานรับซื้อยางพาราและประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา ของ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัดมหาชน ตั้งอยู่ที่ 134 ต.เดิด อ.เมือง จว.ย.ส. ในการนี้ มี นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานคณะทำงาน

 

 

 

 

ผลการปฏิบัติ : เพื่อเป็นการบูรณาการการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบการกิจการทำยางแท่ง เอสทีอาร์ 20 ของ บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัดมหาชน ให้เร่งจัดทำแผนการมาตรการ ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจะมีการเข้าตรวจสอบความคืบหน้าในการแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

 

 

Top