กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กันยายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 8 ก.ย. 64 เวลา 1100 กอ.รมน.จังหวัดตรัง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผลโดย กอ.รมน. ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการสนับสนุนถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19  ณ สถานที่กักตัว อบต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top