กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มกราคม 2564
แชร์ |

 ชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน.ขอรายงานการ

บูรณาการ และประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า

(ศปก.พป.)ตามสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร

ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สั่งการให้ชุดพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ลงพื้นที่ด่วน จัดการขั้นเด็ดขาดกรณีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการทำไม้ประดู่ ในพื้นที่อำเภอเทพสถิตย์ จังหวัดชัยภูมิ ดังนี้

 

 

  1. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นำโดยนายสิทธา ภู่เอี่ยม นายอำเภอเทพสถิตย์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ชย.1 ตำรวจภูธรเทพสถิตย์, ชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา),  ศูนย์ป้องกันปราบปรามที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ), ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ป่าไม้ชัยภูมิ  หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เทพสถิต และอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ร่วมกันตรวจสอบบริเวณป่าด้านทิศใต้บ้านไร่ ท้องที่ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ตามที่มีพลเมืองดีร้องเรียน โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 7 คน ตรวจยึดไม้ประดู่แดง และนางดำ รวม 53 ท่อน ปริมาตร 23.49 ลูกบาศก์เมตร พร้อมรถเครนสิบล้อ 1 คัน รถแทรคเตอร์ 50 แรงม้า  1 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ 4 เครื่อง ต่อมาหนึ่งในผู้ต้องหาได้นำหลักฐาน สปก.4-01 ก พร้อมอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพื้นที่ตัดไม้ดังกล่าว และได้อ้างเอกสารการขึ้นทะเบียนเป็นสวนป่าที่ออกในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบพิสูจน์พบว่า ไม้ที่ถูกลักลอบทำออกนั้น เป็นไม้ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ก่อนที่จะมีการออกเอกสาร สปก.4-01 และนำมาขึ้นทะเบียนสวนป่า ซึ่งไม่สามารถทำได้ตามระเบียบและกฎหมาย เจ้าหน้าจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 7 คน ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทพสถิต ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

 

 

Top