กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.อ.สมบูรณ์ ณ หนองคาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด ประจำปีงบประมาศ ๒๕๖๔ กรณีอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายสุเทพ มณีโชติ รอง ผวจ.ขอนแก่น/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. เป็นประธานการประชุมฯ มีหัวหน้าส่วนราชการร่วมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ปภ.ขอนแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด ข.ก. การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top