กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๖๔, ๑๔๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในการป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย มอบหมายให้ ร.ท. ภัทรพล  ย้อยคุณา จนท.ปฏิบัติการฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา ร่วมกันตรวจสอบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย พร้อมทั้งชี้แจงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามนโยบายของรัฐบาลพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ จนท. ณ ด่านตรวจ มว.ฉก.นปพ.ฉก.ยะลา ๒๒ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top