กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน"วัคซีนซิโนฟาร์ม"(Shinopharm)รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64 เวลา 09.30 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รองผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร , นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่สาธาณสุขจังหวัดยโสธร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคคลากรทางการแพทย์และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฉีดวัคซีนพระราชทาน"วัคซีนซิโนฟาร์ม"(Shinopharm)รอบที่ 1 โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการตรวจเยี่ยม ณหอประชุมศูนย์ OTOP สวนสาธารณะพญาแถน ผลการปฏิบัติ มีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนประมาณ 600 คน อื่นๆ-เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top