กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 สิงหาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่25 ส.ค.64 เวลา 08.30 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.ป.และจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่อำนวยสะดวกให้กับประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง

Top