กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มกราคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 21 ม.ค. 64 เวลา​ 14.30 น.  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ.(ท.) พร้อมด้วย ร.อ. ชยพัทธ์  ตาวัน รอง หน.กลุ่มงานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. ลงพื้นตรวจเยี่ยมโครงการนำร่อง “บางเจริญโมเดล” พร้อมให้กำลังใจ ประชาชนโครงการนำร่องการจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชา สำหรับพื้นที่แห่งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้นำพื้นที่สวนปาล์มหมดสัมปทาน และมีการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน รวมเนื้อที่ 215 ไร่เศษ มาปฏิรูปเป็นโครงการนำร่องการจัดการดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และศาสตร์พระราชามาใช้โดยมี พ.ต.ท. ม.ล.กิติบดี​  ประวิตร  ผวจ.ก.บ./ผอ.รมน.จังหวัด ก.บ. เป็นประธานในการตรวจเยี่ยม
ณ พื้นที่ บ.บางเจริญ ม.5 ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

Top