กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 23 มกราคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 20 ม.ค.64 เวลา 09.30 น. กอ.รมน.จังหวัดกระบี่ โดย ร.ท. จำนงค์  สามิตร จนท.ประเมินผล กอ.รมน.จังหวัด ก.บ.พร้อมด้วย จนท.กอ.รมน.จังหวัด ก.บ. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมและลงพื้นที่ลาดตระเวน เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามผู้บุกรุกและทำลายทรัพยากรธรรมชาติและร่วมสังเกตุการณ์ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มความเสี่ยงว่าอาจมีการบุกรุกฯ ณ พื้นที่ อ.เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่โดยมี การร่วมประชุมวางแผนฯ ณ อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา ต.ทับปริก อ.เมือง จังหวัดกระบี่

Top