กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 สิงหาคม 2564
แชร์ |

 เมื่อ​ 19​ ส.ค.64​ เวลา​ 0900-1600 ภายใต้​อ​ำ​นว​ย​การ​ของ  นายวิ​ช​ว​ุ​ทย์​   จิ​น​โต​  ผ​วจ.สุราษฎร์ธานี /ผอ.รมน.จังหวัด​ ส.ฎ. กรุณา​มอบหมาย​ให้​  ร.อ.สุนันท์  แสง​ภักดี ​ รอง​ หน.กลุ่ม​งาน​กิจการ​มวลชน ​ เข้าประชุมร่วมกับ​ สนง.สิ่ง​แวดล้อม​ภาคที่​ 14,​ สนง.อุตสาหกรรม​จังหวัดสุราษฎร์ธานี , สนง.ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​จังหวัดสุราษฎร์ธานี ​ เพื่อติดตาม​ตรวจสอบ​การดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้อง​กับพลาสติก​ ระยะที่​ 2​ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์​แอปพลิเคชัน​ซูม​  ณ​ ห้องประชุม​ใหญ่​สำนัก​งานสิ่งแวดล้อม​ภาคที่​ 14​  ( สุราษฎร์​ธานี)​ โดยมี​นาย​สุภาพ​  ชื่นบาน​ ผอ.สำนักงานสิ่งแวดล้อม​ภาคที่​ 14​ เป็นประธาน

Top