กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 สิงหาคม 2564
แชร์ |

จังหวัดยโสธร เปิดขยายเตียงผู้ป่วย โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ 2 ( รพ.สนาม ทบ. มทบ.27 ร.16 พัน. 2 ค่ายบดินทรเดชา )

เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 เวลา 11.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย, นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท), พล.ต.ต.อิทธิพล นาคคำ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร, พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.ร.16, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร, นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกระทำพิธีเปิดขยายเตียงผู้ป่วยเพิ่มเติมสำหรับ โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ 2 (กองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 (หน่วย ร.16 พัน.2 ) ค่ายบดินทรเดชา ) ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อใช้เป็นโรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร แห่งที่ 2 โดยใช้อาคารสถานที่ของ กองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 16 ซึ่งจากเดิมมี จำนวน 300 เตียง ขยายเพิ่มอีกและสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง รวม 500 เตียง พร้อมสนับสนุนยานพาหนะรถพยาบาลทหารรับ - ส่ง ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ทหารเสนารักษ์ร่วมเป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลในการให้การสนับสนุนการปฏิบัติ ซึ่งเกิดขึ้นจากความห่วงใย ร่วมมือ ร่วมใจ ของส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชนจังหวัดยโสธร ที่มีต่อพี่น้องชาวยโสธรที่ได้รับความลำบากจากการเจ็บป่วย (เราชาวยโสธรไม่ทอดทิ้งกัน)

 

 

Top