กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อวันที่ 11 ส.ค.64 เวลา 14.30 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รองผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) มอบหมายให้ พ.อ.ยุทธศาสตร์ เสนาวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่โรงพยาบาลสนามค่ายบดินทรเดชา โดยมี นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโยธร เป็นประธาน ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหหารราบที่ 16 ต.เดิด อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

ผลการปฏิบัติ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ภายในอาคารที่พัก ทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา บริเวณพื้นที่โรงพยาบาลสนาม เรียบร้อยเป็นอย่างดีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่โรงพยาบาลสนามค่ายบดินทรเดชา

 

 

 

 

 

 

Top