กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 28 ก.ค.64 เวลา 1030 พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นิลจันทร์  รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.จ. (ท.) มอบหมายให้ ร.ท.มงคล ชัยสมบัติ หน.ชุด ชรต.307 บูรณาการร่วมกับ อบจ.พ.จ. ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "69 พรรษา 69 วัด" เพื่อเฉลิมพระเกียรติ "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 เป้าหมายการดำเนินการ 69 วัด ในจังหวัดพิจิตร โดยทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณรอบพระอุโบสถ, ศาลาการเปรียญ และ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาอื่นๆ ดังนี้

1. วัดไทรย้อย เทศบาลสากเหล็ก  อ.สากเหล็ก จว.พ.จ.

2. วัดสากเหล็กเหนือ เทศบาลสากเหล็ก อ.สากเหล็ก จว.พ.จ.

3. วัดถ้ำคะนอง ต.วังทับไทร อ.สากเหล็ก จว.พ.จ.

4. วัดปากดง ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จว.พ.จ.

เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ทั้งยังเป็นการช่วยเหลือดูแลพระภิกษุสงฆ์ในการป้องกันโควิด-19 ตามแนวทาง "บวร" โดยมี เจ้าอาวาส ทั้ง 4 วัด เมตตาอำนวยความสะดวก

 

Top