กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 21 ก.ค.64  พ.อ.ยรรยง   แสงฮาด  รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.) มอบให้กลุ่มงานประสานความมั่นคง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ร่วมบูรณาการ กับภาคส่วนราชการ, ภาคประชาชน ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด ด่านคัดกรอง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้า - ออก จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และ พรก.ฉุกเฉิน

Top