กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

วันที่ 20 ก.ค. 64 เวลา 10.30 น.  พ.อ.ปิยะทัต  บุบผาอินทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.น. ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนเเม่ของเเผ่นดิน ประจำปี 2563 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นาย สมบูรณ์  ศิริเวช  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  เป็นประธาน

Top