กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

นายพีรพัฒน์ เงินเจริญ นายอำเภอควนโดน สั่งการให้นายสราวุธ ซุ่นพงศ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, นายสอลีฮีน       สาเบาะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ต.ควนสตอ และสมาชิก อส.อ.ควนโดนที่ ๕ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ส.ต., เจ้าหน้าที่ทหาร มว.ปล.ที่ ๓ ร้อย ร.๕๐๒๑, เจ้าหน้าที่ ชฝต.๔๓๐๒, เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ควนโดน และเจ้าพนักงานตำรวจ ตม. ออกปฎิบัติหน้าที่ลาดตระเวน      ในเขตพื้นที่รับผิดชอบบริเวณช่องทางธรรมชาติ หมู่ที่ ๔ ต.วังประจัน ขณะทำการเดินลาดตระเวนมาถึง พิกัด PH ๒๙๙๔๐๗ ได้ตรวจพบกระสอบสีขาวภายในบรรจุพืชใบกระท่อมสด (ยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕) จำนวน ๗ กระสอบ นำ้หนักโดยรวม ๑๓๕ กิโลกรัม จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางดังกล่าวไว้ และได้นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.ควนโดน เพื่อติดตามผู้กระทำความผิดเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Top