กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๔, ๑๐๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของรัฐบาล และ ผอ.รมน.ภาค ๔ ตามมาตรการ ศปป.๒ กอ.รมน. ในการตรวจสอบและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร  พูลสมบัติ  รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ ประสานการปฏิบัติกับ ด่าน ตม.เบตง ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.ท.สมเจตน์ หนูชัยแก้ว สว.ด่าน ตม.เบตง สั่งการให้ชุดสืบสวนนำรถยนต์ไฟฟ้าตรวจการณ์อัจฉริยะ ทะเบียนโล่ ๐๖๓๓๐ ตรวจสอบสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว  เพื่อป้องกันปราบปรามการหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ได้รับทราบถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการลักลอบเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ตามสถานประกอบการในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ ไซต์งาน หจก.จเรบิลดิ้ง รับเหมาก่อสร้าง ณ ม.๔ ต.ตาเนาะแมเราะ อ.เบตง จว.ย.ล. ตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าว จำนวน ๒ ราย ไม่พบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย พร้อมเก็บอัตลักษณ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Top