กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : พิธีมอบสมุดประจำตัวของราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 เวลา1330น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต วามะลุน รอง หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ย.ส.เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสมุดประจำตัวของราษฎรที่ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในลักษณะแปลงรวมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ"ป่าโพนงามและป่าดงปอ," ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร จำนวน 98 ราย 118 แปลง โดยมี นายสรวิศ สมพงษ์ นายอำเภอกุดชุมตัวแทน.ผวจ.จังหวัดยโสธร.เป็นประธาน

 

 

 

 

เหตุกาณ์ทั่วไป ปกติ ปฏิบัติการภายใต้มาตรการควบคุมโรคติดต่อ

 

 

Top