กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 15 ก.ค. 64 เวลา 13.30 น.

พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ พ.ท.อภินันท์ แสงคุ้มภัย และ ร.ท.ไกรศร อ่ำเกิด บูรณาการประสานงานร่วมกับ ตรวจคนเข้าเมือง จ.สุพรรณบุรี ในการจัดสายตรวจร่วม เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแคมป์คนงานในพื้นที่ และตรวจตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมาตรการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายแรงงาน ณ บริเวณแคมป์ที่พักคนงาน โรงงาน เพชรพลอยรีไซเคิล เลขที่ 66 /1 ม.9 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

มีรายละเอียดดังนี้

1. จากการตรวจสอบ พอแรงงานไทย 2 ราย แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนม่า 30 ราย เป็น ชาย 20 ราย หญิง 10 ราย ตรวจสอบเอกสารประจำตัวถูกต้อง เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้าง ไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่

2. ตรวจสอบบริเวณบ้านพักที่พักมีประมาณ 12 ห้อง ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

3. เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ มิให้รับแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงาน และช่วยชี้เบาะแส หากมีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เข้ามาในพื้นที่ได้

4. เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิท -19 ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติ : ไม่พบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายภายในแคมป์

 

 

Top