กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.เมื่อวันที่ 141000 ก.ค.64 จ.ส.อ.ไชยา อยู่ชมบุญ จนท.ชุดขุนด่าน ได้เข้าสังเกตุการณ์พื้นที่พักรถสำหรับผู็ป่วยที่ติดเชื้อโควิด19 ที่จะเดินทางไปรักษาที่ภูมิลำเนาโซนภาคใต้ เนื่องจากไม่สามารถจอดพักที่ปั๊มน้ำมันได้ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการมาก ดังนั้นทางมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานสามร้อยยอด จึงได้จัดสถานที่ไว้ให้จอดพักรถที่มูลนิธิ ซึ่งขณะนี้มีผู้มาใช้บริการจอดพักรถในเวลากลางคืนที่จะเดินทางไปรักษาที่โซนภาคใต้สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19

Top