กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 64 เวลา 07.00 น. พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.บุญเลิศ  สาดสี หน.ฝ่ายการข่าว ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด กรณีปิดแคมป์คนงานก่อสร้างใน 11 จังหวัด และตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง   ต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ณ ด่านตรวจถาวรน้ำอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและมอบสิ่งของจำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของ กอ.รมน.จังหวัด อ.ต.จำนวน  2 นาย , เจ้าหน้าที่ สห.มทบ.35 จำนวน 2 นาย,เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ทองแสนขัน จำนวน 4 นาย, และ อสม. ในพื้นที่ จำนวน 3 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top