กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 13 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 11ก.ค.64 เวลา 1100 พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.เกียรติพงศ์ กุศลกู้เกียรติ รอง.หน.ชุดชุนสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ม.2 ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กจ. เป็นประธาน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top