กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๔, ๑๔๐๐ พ.อ. ทิม เรือนโต รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.๔๖/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(ท.) นำนโยบายของรัฐบาล และ ผอ.รมน.ภาค ๔ ตามมาตรการ ศปป.๒ กอ.รมน. ในการตรวจสอบและสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย มอบหมายให้ พ.อ. อธิภัทร พูลสมบัติ รอง หน.ฝ่ายการข่าวฯ บูรณาการร่วมกับ ตม.จว.ยะลา โดย ร.ต.อ.เอกสิทธิ์ ลักษณาวงศ์ รอง สว.ฯ พร้อมด้วย ชุดสืบสวน ตม.จว.ยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, จนท.ทหาร และ จนท.ฝ่ายปกครอง ประจำด่านความมั่นคงและด่านตรวจคัดกรองโควิค-๑๙ เพื่อติดตามสถานการณ์ตามจุดตรวจคัดกรองต่างๆ ตามประกาศ ศบค.ยะลา ถึงมาตรการเข้มในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ของจังหวัดยะลา อีกทั้งติดตามปัญหาข้อขัดข้องในการเดินทางเข้า-ออก ของแรงงานต่างด้าว พร้อมเน้นย้ำให้กวดขันการตรวจบุคคลต่างด้าวที่จะหลบหนีเข้าพื้นที่จังหวัดยะลา อย่างเคร่งครัด พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคพร้อมน้ำดื่ม และนำความห่วงใยของ ผบช.ทุกระดับ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานตระหนักถึงความปลอดภัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ในเขตพื้นที่ อ.เมืองยะลา จำนวน ๒ ด่านได้แก่ ๑. ด่านตรวจคัดกรองฯ คลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. ๒. ด่านตรวจคัดกรองฯ บ้านลำใหม่ ต.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top