กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

จังหวัดยโสธรจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2  “โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายบดินทร์เดชา ( กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 )" รองรับผู้ป่วยโควิด-19
 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วย นายสมเพชร สร้อยสระคู รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.), นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ ปลัดจังหวัดยโสธร, พ.อ.บุญเสริม บุญบำรุง ผบ.ร.16, พ.ท.วุฒิชัย ยศพิทักษ์ ผบ.ร.16 พัน.2, พ.ท.กิติศักดิ์ บังพิมาย ผบ.ร.16 พัน.3, นายธีระพงษ์ แก้วมภร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร, นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดยโสธร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความพร้อม โรงพยาบาลสนามยโสธรแห่งที่ 2 “ โรงพยาบาลสนามกองทัพบก มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายบดินทร์เดชา ( กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 16 ) “ ณ กรมหารราบที่ 16 ค่ายบดินทร์เดชา ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร เพื่อใช้เป็นที่รองรับประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งกำลังทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อทำการรักษาพยาบาล โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยโสธร มีความห่วงใยพี่น้องชาวยโสธร  และยินดีต้อนรับกลับมารักษาพยาบาลที่จังหวัดยโสธร ขอให้ชาวยโสธรได้ภูมิใจที่ชาวยโสธรไม่ทิ้งกัน   ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ได้จัดตั้งตามนโยบายของกองทัพบก ในการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลประจำจังหวัด โดยบูรณาการร่วมกับจังหวัดยโสธร สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้ จำนวน 200 เตียง มีบุคลาการทางการแพทย์ทางการแพทย์, โรงพยาบาลยโสธร และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ามาช่วยเหลือดูแลพี่น้องชาวยโสธร และจะเริ่มรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

Top