กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 12 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด พ.ร. เมื่อ 9 ก.ค.64 เวลา 02.30 น. อำนวยการโดยนายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผวจ.พ.ร./ผอ.รมน.จังวัด พ.ร. , พ.อ.สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ร.(ท.) มอบหมายให้ ส.อ.สุริยพงษ์ คะชาสินธุ์  ครูฝึก/วิทยกร อพป. พร้อมด้วย สมาชิกอส. จำนวน 6 นาย ตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางมาโดยรถโดยสารประจำทาง จากพื้นที่เสี่ยง ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดแพร่ โดยคณะเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำในการกักตัว พร้อมทั้งให้ไปรายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน และอสม. ในพื้นที่ทราบและกักตัวตามมาตรการฯ มีรถโดยสารมาจาก กทม. เที่ยวแรกเวลา 0200 น. และเที่ยวสุดท้ายเวลา 0430 น. รวมรถโดยสารจาก กทม. 6 คัน ผู้โดยสารลง บขส.แพร่ จำนวน 9 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 6 คน กลับเข้าพื้นที่ อ.เมืองแพร่ 7 คน อ.สอง 1 คน อ.หนองม่วงไข่ 1 คน จ.น่าน 2 คน  ทุกคนแจ้งกลับมาจากการประกอบอาชีพอื่นก่อนกลับเข้ามาในจ.แพร่  ไม่ปรากฏข้อมูลผู้มาจากแค้มป์ก่อสร้างแต่อย่างใด

Top