กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กรุณาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 เวลา 11.00 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้ มว สห.ร.16 อำนวยความสะดวก นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้กรุณาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสนามจังหวัดยโสธร (วิทยาลัยชุมชนยโสธร อาคารหลังเก่า) ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

 

 

ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top