กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๘ ก.ค.๖๔, ๐๒๓๐ กอ.รมน.จังหวัด ป.น. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.เมืองปัตตานี, ศปก.อ.เมืองปัตตานี, ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และองค์การสะพรานปลา บูรณาการร่วม บังคับใช้กฎหมายตาม พรบ.โรคติดต่อ เกี่ยวกับการสวมหน้ากากอนามัยตามคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๕/๒๕๖๔ ณ องค์การสะพานปลา ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จว.ป.น. ผลการปฏิบัติ สามารถควบคุมตัวผู้กระทำผิดไม่สวมหน้ากากอนามัยได้จำนวน ๔ ราย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการเชิญตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Top