กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. , สารวัตรทหาร มว.สห.จว.ย.ส.(ร.๑๖) บูรณาการร่วมกับ ปกครองอำเภอเมืองยโสธร และตำรวจภูธรจังหวัดยโสธร ดำเนินการการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ดูแลผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดยโสธร เฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นกลุ่มก้อนมาจากพื้นที่เสี่ยง เพื่อคัดกรองเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดไว้ ณ จุดตรวจด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

ผลการปฏิบัติ : สำรวจคัดกรองผู้ที่ผ่านทางจุดตรวจด้านหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

1.รถยนต์ : จำนวน 13 คัน

2. จักรยานยนต์ : 19

 

 

 

 

3. ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง 11 จว. : ไม่มี

 

 

4. วัดอุณหภูมิ : ผู้ผ่านการคัดกรอง จำนวน 30 คน ไม่พบบุคคลที่มีอุณหภูมิ เกิน 37.5 องศา

 

 

Top