กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 30 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. : ลงพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.64 เวลา 0900 น. พ.อ.มงกุฏ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส. (ท.)/รอง ผอ.สน.ปรมน.จว.มทบ.27 มอบหมายให้ พ.ท.เรวัต วามะลุน รอง หน.กลุ่มงานมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ร่วมกับ จนท.ที่ดินจังหวัดยโสธร,จนท.ป่าไม้จังหวัดยโสธร, จนท.สปก.จังหวัดยโสธร,จนท.อุทยานแห่งชาติ, องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่,ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิสูจน์ที่ดิน เพื่อตรวจสอบว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตที่ได้จำแนกให้เป็นเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ ณ บริเวณที่ดินที่ทำรังวัด ต.ค้อเหนือ, ต.หนองหิน อ.เมือง จ.ยโสธร และ ต.โคกนาโก, ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร

 

 

ผลการปฎิบัติ : ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวว่าอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่และเป็นการป้องปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ที่มีอยู่เดิมลดปัญหาการกระทำความผิดกฏหมายเกี่ยวกับป่าไม้และสร้างความเข้าใจให้ประชาชนในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรป่าไม้

 

 

Top