กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 29 มิ.ย. 64กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และ มว.สห.มทบ.17 ร่วมกับหน่วยงานราชการประกอบด้วย อ.บางปลาม้า , สภ.เมืองสุพรรณบุรี , รพ.สต.สาลี และ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.สาลี ตั้งด่านตรวจ/จุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรอง (COVID -​19) ตามมาตรการการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายคนงานเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อตรวจความเรียบร้อยของแคมป์คนงานในพื้นที่และตรวจตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด ณ ด่านตรวจฯ อำเภอบางปลาม้า บริเวณ ถนนหมายเลข 340 หน้าวัดกลาง ต.โคกคราม อ.บางปลาม้าจ.สุพรรณบุรีผลการปฏิบัติ : ห้วงเวลา 08.00 - 16.001. ในห้วงเวลาที่กำหนด มีจำนวนยานพาหนะและประชาชน ที่ผ่านด่านตรวจ โดยมียอด สรุปได้ดังนี้ ยานพาหนะ จำนวน 3500 คัน ประชาชน 4329 ราย2. การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายโดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ พบผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 องศา จำนวน 0 ราย

Top