กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 มิถุนายน 2564
แชร์ |

        เมื่อ 24 มิถุนายน 2564 พันเอก โรมรัน  ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.) พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดลำพูนแบบบุรณาการ ครั้งที่ 4/2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(พ.) เป็นประธาน ทั้งนี้ เพื่อพิจารณารายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน และรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางในการเปลี่ยนแปลงตามแผน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top