กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 มิถุนายน 2564
แชร์ |

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมนายทหารฝ่ายอำนวยการ ทัพเรือภาคที่ 3 ได้ให้การต้อนรับ พลโท ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือข้อราชการ และ รับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดีย และผู้หลบหนีเข้าเมืองทางทะเล”ซึ่งการแก้ไขปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองทางทะเล ที่ผ่านมา ทัพเรือภาคที่ 3 และ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและลาดตระเวนทางเรืออย่างเข้มงวดกวดขันมาโดยตลอด อีกทั้งยังมีการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนทางทะเลฝั่งอันดามัน ทั้งตอนเหนือด้านจังหวัดระนอง และตอนใต้ด้านจังหวัดสตูล ส่งให้ปัญหาต่างๆ ลดน้อยลงเป็นอย่างยิ่ง

Top