กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
แชร์ |

        เมื่อ 22 มิถุนายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน/ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วย พันเอก โรมรัน  ชูก้าน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ.(ท.)  ร่วมกับหน่วยทหารจาก กองพลทหารราบที่ 7, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7, ประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำผลผลิตทางการเกษตร ร่วมแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน  ทั้งนี้เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมกันนำพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ นำมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ตามกิจกรรม "โครงการปันน้ำใจไทยไม่ทิ้งกัน"  โดยได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งคัด  สำหรับพืชผลทางการเกษตรที่ได้นำมาแจกในครั้งนี้ประกอบด้วย ฝักทอง,  ฝักเขียว,  มะม่วง,  กะหล่ำปลี,  พริก,  ไข่ไก่ และข้าวสาร เป็นต้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน

Top