กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
แชร์ |

วันที่ 18 มิ.ย. 64  เวลา 13.30 น. พ.อ.จิตต์เทพ  ภาพันธ์  หน.ฝ่ายการข่าว กลุ่มงานนโยบายแผนเเละการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ช.น. ร่วมพิธีปิดการฝึกเเละทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (CPX)   ประจำปี 2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล โดยมี สภ.หนองมะโมง/สภ.วังน้ำขาว,ที่ดินอำเภอหนองมะโมง,ปกครองอำเภอหนองมะโมง,ผู้ท้องถิ่น,ผู้นำหมู่บ้าน เข้าร่วมในพิธีปิดการฝึกฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

Top