กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 64 พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.ประมวล บุราสิทธิ์ และเจ้าหน้าที่ชุดติดตามประเมินผลตามแผนแม่บท ออกตรวจประเมินผลตามโครงการประเมินผลตามแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ 2564

 

 

- เวลา 1000 ประเมินผลหน่วยสนานีควบคุมไฟป่าเขาค้อ

 

 

 

 

- เวลา 1300 ปรเมินผลหน่วยอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top