กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
แชร์ |

 เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.64 เวลาประมาณ 09.30 น. 

     กอ.รมน.จังหวัด พ.ท. บูรณาการกำลังร่วมกับคณะทำงานชุดตรวจแรงงานต่างด้าวจังหวัดพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดพัทลุง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

     1.สถานที่ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ในพื้นที่ หมู่ 4 ต.นาท่อม อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีนายอัครพล บุรินทร์โกษฐ์ เป็นผู้รับเหมามีแรงงานต่างด้าว จำนวน 8 คน สัญชาติเมียนมา จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 

     2.สถานที่ก่อสร้างร้านสะดวกซื้อ เซเว่น อีเลฟเว่น สาขาลำปำ ซึ่งตั้งอยู่ ต.ลำปำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี นายถนอมกิต  คงจิตงาม เป็นหัวหน้าควบคุม โดยได้พบแรงงานต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา จำนวน 10 คน ชาย 6 คน, หญิง 4 คน จากการตรวจสอบไม่มีใบอนุญาตการเคลื่อนย้ายซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดพังงา เป็นการฝ่าฝืนผิด พรก.ฉุกเฉินโรคติดต่อของจังหวัดพัทลุง (ฉบับที่ 19) และมีผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 2 คน 

     ทั้งนี้ชุดตรวจได้ดำเนินการนำแรงงานต่างด้าว ทั้ง 10 คน ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ลำปำ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป และเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 แก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

Top