กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 8 มิถุนายน 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. ลงพื้นที่สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมป้องกันภัยคุกคาม

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น. พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท) มอบหมายให้ ชุดชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านต่างๆ การประชาสัมพันธ์นำเสนองาน กอ.รมน.,การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ,ประวัติศาสตร์ชาติไทย,บุญคุณพระมหากษัตริย์,การแก้ไขปัญหายาเสพติด และรับทราบปัญหาของชุมชน, สร้างการรับรู้การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ณ ศาลาประชาคมบ้านโคกกลาง ม.6 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จว.ย.ส. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 35 คน

 

 

Top